2018-04-25

Przetarg na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę głównego budynku...

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych przy ul. Okszowskiej 9.

Załączniki

  Zał 2b.pdf 479,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2c.pdf 164,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2a.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2d.pdf 5,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3a.pdf 151,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3c.pdf 175,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3e.pdf 66,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3b.pdf 3,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3d.pdf 7,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4c.pdf 93,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4a.pdf 124,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4e.pdf 51,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4d.pdf 596,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4b.pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał Nr 1.docx 15,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 5.docx 16,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 6.docx 12,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 7.docx 13,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 8.docx 13,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 10.docx 11,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 9.docx 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał Nr 11.docx 11,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogloszenie_ml.2370.5.2018.pdf 4,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ ML.2370.5.2018.pdf 10,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogloszenie_wybor_na...ej_oferty.pdf 437,15 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się