2017-11-17

Kierownictwo

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

bryg. mgr inż. Zbigniew Raźniewski 

email: z.razniewski@strazchelm.pl 

tel:(82) 565-34-28

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

st. kpt. mgr inż. Artur Rutkowski 

email: a.rutkowski@strazchelm.pl

tel:(82) 565-34-28